Testosteron

Kdo má nejvíce testosteronu? Zpravidla největší násilník a rváč. Není to samozřejmě možno zcela generalizovat, ale souvislost testosteronu s agresivitou a „průbojností“ je zcela jednoznačně potvrzena. Proto také sportovci mají v sobě často nejen touhu být za každou cenu první, rvavost, úsilí vyniknout, ale mnohdy také negativní lidské vlastnosti, jako egoismus, agresivitu, sníženou schopnost empatie, diktátorské sklony a podobně.

Průkopníci

Paradoxní je, že tyto vlastnosti pomohly nejen germánským kmenům ovládnout velkou část Evropy, ale dále pak i téměř celý svět prostřednictvím kolonialismu a imperialismu. V jiných částech světa jim mohli konkurovat svojí povahou pouze Židé. Také původně kočovné kmeny pastevců a lupičů dokázaly postupně, zejména pomocí obchodu a peněžnictví ovládnout nejen blízký východ, ale nakonec s využitím Germány založených říší i celý svět.A jelikož množství testosteron úzce souvisí s erekcí, je možno říci, že erekce je symbolem současné západní civilizace.